To do, or not to do Pain Science, that is the Question with Dr. Jason Silvernail, DPT

Through my work promoting Science, Science-Based Medicine and Modern Pain Science, I have for the last three years, been fortunate to have the opportunity to participate in a small closed group with International Pain Expert Dr. Jason Silvernail (DPT, DSc) and a few other experts. Dr. Jason Silvernail is a Doctor of Physical Therapy, a Board-Certified in Orthopedic […]

Continue Reading

En forsknings-baseret smerte-definition

Dette er et forsøg på at lave en mere komplet definition af smerte, der anerkender den multifaktorielle natur og kompleksiteten af smerteoplevelsen, og samtidig også anvende den nuværende viden vi har, fra den moderne smerte videnskab. En forsknings-baseret smerte-definition. Smertespecialisternes definition på smerte: Smerte er en del af en kompleks og dynamisk proces, flere forskellige faktorer […]

Continue Reading

En kort analyse af den biopsykosociale smertemodel og den biomedicinske smertemodel

Den bio-psyko-sociale model (BPS) af sygdom blev første gang præsenteret i 1977 af George Engel (1). Men denne model var et alternativ til den herskende og dominerende model af sygdom der blev brugt dengang. Denne model blev først anvendt og introduceret som en smertemodel af Fordyce i 1988 (2) og senere også af Dr. John […]

Continue Reading

Smertespecialisternes nye kursusrække

I foråret 2015 lancerer Smertespecialisterne vores nye kursusrække. Kursusrækken er tænkt at skulle give en fuldkommen indføring i den moderne smertevidenskab, klientbaseret smerteundervisning, samt neurovidenskabelig smertemodulation. Smertespecialisternes kursusrække indeholder tre heldagskurser, det første kursus er vores Smerte-kursus 2.0, som er en gennemgang af den biopsykosociale smertemodel, moderne smertevidenskab, samt en indføring i klientbaseret smerteundervisning. Det […]

Continue Reading