Anbefalede bøger om kritisk tænkning, klinisk ræsonnering og videnskabsteori

Vi får tit spørgsmål omkring hvordan man kan lære mere om kritisk tænkning og klinisk ræsonnering. Mange af vores deltagere på vores kurser i kursusrækken, har også tit spørgsmål omkring hvordan de kan lære mere, og hvilke bøger vi hos Smertespecialisterne anbefaler, for at lære mere om kritisk tænkning, klinisk ræsonnering. Her finder du de […]

Continue Reading

The Diary of a Pain Scientist with Dr. Kieran O’Sullivan

I have for some years now, been reading articles and scientific papers by Dr. Kieran O’Sullivan. Some of these quotes are from papers, articles and others are from interviews. Dr. Kieran O’Sullivan is one of the lesser known pain experts, but in my opinion deserves a lot more attention, for the great work that he does. […]

Continue Reading

Kritisk tænkning og logiske fejlslutninger

Hvis man kigger i bøger, på foredrag og kurser om kritisk tænkning og til dels også om klinisk ræsonnering, består kritisk tænkning af flere forskellige delelementer. Disse delelementer gør at man lære både om argumentation, logiske fejlslutninger, kognitive heuristiks, epistemologi, samt om videnskabelige metoder, når man lære om kritisk tænkning. Her vil vi først kigge på de forskellige […]

Continue Reading