Klientbaseret smerteundervisning – Gratis materiale

Man crying during psychotherapy

Formålet med klientbaseret smerteundervisning*, er at rekonceptualisere hvad vores klienter tror smerte er. Klientbaseret smerteundervisning er en ny måde at lave patientundervisning på, hvor fokus er at lære patienter om deres smerteproblematik og om hvad smerte egentlig er.

*Klient-baseret smerteundervisning bliver omtalt i forskningen som Pain Education, Pain Reconceptualization, Neuroscience Education, Pain Neuroscience Education, Explain Pain, Pain Neurophysiology Education og Therapeutic Neuroscience Education.

Der er ikke en stor mængde forskning på dette nye område, og forskningen er af varierende kvalitet, sammenlagt er der under hundrede forsøg som berører dette område. Sammenligner man dette, med det forskningsområdet om lænderygsmerter, er dette meget lidt. Der er dog en del lovende resultater på denne metode samt forskningsområde.

“For chronic MSK pain disorders, there is compelling evidence that an educational strategy addressing neurophysiology and neurobiology of pain can have a positive effect on pain, disability, catastrophization, and physical performance.” Louw et al. 2011 

Patienterne (med smerter) skal primært lære om deres smerteproblemer og om hvad smerte er, og om det som er relevant i forhold til deres individuelle situation. Komplicerede forklaringer og svært fagsprog bør undgås. Fordi denne måde at lave patientundervisning på, burde bruges meget mere hos patienter med længerevarende smerter og hvor det findes relevant, har vi valgt at gratis dele vores materiale og klient præsentation.

Ideen er, at klient præsentation laves 1-1 med patienten, her vises (nogle eller alle) af præsentationsbillederne, og behandleren fortæller metaforerne. På denne måde har behandleren mulighed for at tilpasse metaforerne, udfra de specifikke forudsætninger som den individuelle patient har. Sådan at behandleren ikke sidder fast i en låst og rigid måde at fortælle disse metaforer på. Vi opfordrer til at behandleren gør metaforerne til sine egne, og bruger dem på måde som han/hun finder mest optimal.

Dette er en lille del af det materiale som alle vores deltagere på Smertekursus 2.0 får, men vi har valgt at gøre dette materiale tilgængeligt for alle.

Tak til Dr. Adriaan Louw, Dr. Emilio Puentedura, David Butler, Prof. Lorimer Moseley, Dr. Kory Zimney, Prof. Patrick Wall og Cory Blickenstaff uden deres forskning, bøger og materiale ville denne præsentation ikke kunne være blevet til.

KBSmerte

Klientbaseret smerteundervisning – Metaforer, hent hæfte ned her.
Klientbaseret

Klientbaseret smerteundervisning – Præsentation, hent den ned her.

Brug og del gerne dette materiale og smerteundervisning præsentation, men husk god citatskik og henvis til Smertespecialisterne. Delen af dette har været med i vores præsentationsmateriale siden 2014.