En enkeltstående årsag til smerter

pain-bps

Når patienter vil vide, hvorfor de har smerter, bliver der tit givet enkle biomekaniske årsager. Ved at reducere smertens årsag til en enkelt begivenhed eller faktor, gør vi vores patienter en bjørnetjeneste. Hermed begås samtidig den logiske fejlslutning kaldet, “the fallacy of the single cause”, også kendt som kausal overforenkling.

Denne fejl opstår, når vi giver én enkelt årsag omkring noget, hvor der egentlig er mange forskellige mulige årsager, som påvirker patientens smerteproblematik, så som kognitive faktorer, søvn, forventninger og mange flere.

Vi stikker hovedet i sandet over for det vi har lært af de sidste 30 års smerteforskning, nemlig at akut som kronisk smerte altid er kompleks.

“We tend to endorse the complexity of the brain and its fundamental role in what we experience. Unless, of course, we are talking about pain.”  Moseley 2012

Forskning har vist os, at der er mange faktorer, og at smerte er en multifaktoriel oplevelse. Når vi reducerer smerte til kun én enkeltstående årsag, undlader vi at anerkende hjernens kompleksitet og dens grundlæggende rolle i det, vi oplever. Smerter er aldrig ligetil, også selv når det ser ud til at være det.

Taberne i dette tilfælde er vore patienter. Når vi vælger kun at fokusere på en enkeltstående biomekanisk årsag til patienters smerte, vælger vi ofte samtidig bevidst at være blinde for andre faktorer og bidragsydere til vores patienters smerter. Derved reduceres de mulige løsninger drastisk til vores patienters smerteproblematik.

Nuværende og forskningsbaseret smertebehandling bør behandle smerte udfra det, vi ved lige nu. Fundamentet for al smertebehandling bør være et opdateret syn på, hvad smerter er: “En multi-dimensional oplevelse produceret af multiple påvirkninger, med sensoriske, emotionelle, kognitive og sociale komponenter.”

“Pain is a distressing experience associated with actual or potential tissue damage with sensory, emotional, cognitive, and social components.” Williams et al. 2016

Læs en forskningsbaseret smerte-definition her.

 

Referencer:

Waddell G. 1987 Volvo award in clinical sciences. A new clinical model for the treatment of low-back pain. Spine (Phila Pa 1976). 1987 Sep;12(7):632-44.

Gerwin R. Are peripheral pain generators important in fibromyalgia and chronic widespread pain? Pain Med. 2013 Jun;14(6):777-8. 

Melzack R., Katz J. (2013), Pain. WIREs Cogn Sci, 4: 1–15.

G Lorimer Moseley. Teaching people about pain: why do we keep beating around the bush? Pain Manage. (2012) 2(1), 1–3.

Moseley, G. Lorimer. Reconceptualising pain according to modern pain science. Physical Therapy Reviews 2007; 12: 169–178.

Williams AC1, Craig KD. Updating the definition of pain.Pain. 2016 Nov;157(11):2420-2423.