En stor guldgrube af forskningsbaseret viden

money-gold

I et review fra The Lancet (Vos et al. 2012) kiggede man på sygdomme, som fører til, at man lever med funktionsnedsættelse (og sygdomsbyrden af en sygdom). I reviewet fandt man, at lændesmerter er på førstepladsen på verdensplan, og at nakkesmerter er på en fjerdeplads, så både lændesmerter og nakkesmerter er indenfor tiendepladsen over sygdomme, som fører til, at man lever sit liv med en betydelig funktionsnedsættelse.

Dette hænger godt sammen med, at smerte er en stor sygdomsbyrde i Danmark. 20% af den voksne befolkning (Sjøgren et al. 2008) lever med kroniske smerter, og det nærmer sig hvad man kunne betegne som en epidemi. En af de faktorer, der muligvis negativt påvirker epidemien er, at mange sundhedsprofessionelle mangler et omfattende forskningsbaseret perspektiv på smerte.

“Unfortunately, many health care providers lack a comprehensive perspective on pain and not infrequently interpret the suffering of others through their own personal lens. Misjudgment or failure to understand the nature and depths of pain can be associated with serious consequences—more pain and more suffering—for individuals and our society.”
 Relieving Pain in America, Institute of Medicine, 2011

Både Institute of Medicines publikation og flere videnskabelige forsøg (Carr et al. 2014, Murinson et al. 2013, Briggs et al. 2011, Jones et al. 2011, Briggs et al. 2015, Loeser et al. 2017) nævner og viser, at den undervisning, som sundhedsprofessionelle får om smerte på deres uddannelser, er utilstrækkelig, indeholder ganske få timers undervisning om smerte og behøver at rekonceptualiseres, samt omorganiseres.

Det man lærer på de sundhedsfaglige uddannelser, er primært baseret på lærebøger med viden om anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, træning og rehabilitering. Dette er helt klart essentiel viden for alle sundhedsprofessionelle.

Men hvad de fleste sundhedsprofessionelle lærer om smerte, er ikke optimalt og er ofte ikke i overensstemmelse med den moderne smertevidenskab. Den triste ved dette er, at der er en stor guldgrube af forskningsbaseret viden om smerte, som studerende ikke bliver gjort opmærksomme på. Guldgruben ligger klar til at høste, hvis man vel at mærke har adgang til og kan kritisk analysere den videnskabelige litteratur.

At de sundhedsfaglige uddannelser er mangelfuld når det kommer til den forskningsbaseret viden om smerte, er forståeligt. Der er de seneste 2-3 årtier sket et stort videnskabeligt gennembrud indenfor smerteområdet. Derfor er der et paradigmeskifte i gang indenfor behandling af klienter med smerte.

Hos smertespecialisterne tror vi på, at alle sundhedsprofessionelle ønsker at arbejde ud fra den nuværende forskning og ikke videregive myter eller modbevist viden. Vores primær mission er at hjælpe sundhedsprofessionelle med at komme sikkert ombord på paradigmeskiftet.

Læs mere om vores mission her.

Kort sagt er Smertespecialisternes mål at gøre det let og overkommeligt at holde sig opdateret med den nuværende smerteforskning. Vores kursusrække tager udgangspunkt i deltagernes nuværende forståelse og forsøger at bygge bro mellem deltagernes kliniske erfaringer og den moderne smertevidenskab.

Vi har prøvet at gengive den mængde forskningsbaseret viden, som gennemgås på smertespecialisternes kursusrække, i form af et Venn-diagram. Et Venn-diagram viser forholdet mellem mængderne af forskellige objekter eller datasæt, i dette tilfælde information på forskellige vores kursusrække og uddannelser.

Smertespecialisternes kursusrække.001

Venn-diagramet sammenligne den viden som man undervises i på de forskellige længerevarende sundhedsfaglige
uddannelser med vores den kursusrække. Som det ses, er der altså et lille overlap mellem vores kursusrække og de forskellige længerevarende sundhedsfaglige
uddannelser. Men som sagt er der en stor guldgrube af forskningsbaseret viden om smerte, som studerende ikke bliver gjort opmærksom på.

“We believe, however, that the now-standard approach to pain education, which begins with and emphasizes processes at the subcellular and cellular scale, poorly prepares trainees to assess and treat pain in everyday clinical practice.” Carr et al. 2014

Kursusrækkens (her specielt smertekursus 2.0 og neurovidenskabelig smertemodulation) mål at give den sundhedsprofessionelle en fuldkommen indføring i den moderne smertevidenskab herunder neurovidenskabelig smertemodulation, samt opdateret forskningsbaseret viden om smerte og klientbaseret smerteundervisning.

Læs mere om Smertespecialisterne kursusrække her.

Ref.:

Briggs EV, Carr EC, Whittaker MS. Survey of undergraduate pain curricula for healthcare professionals in the United Kingdom. Eur J Pain. 2011 Sep;15(8):789-95. doi: 10.1016/j.ejpain.2011.01.006. Epub 2011 Feb 16.

Briggs EV, Battelli D, Gordon D, Kopf A, Ribeiro S, Puig MM, Kress HG.  Current pain education within undergraduate medical studies across Europe: Advancing the Provision of Pain Education and Learning (APPEAL) study. BMJ Open. 2015 Aug 10;5(8):e006984.

Carr DB, Bradshaw YS. Time to flip the pain curriculum? Anesthesiology. 2014 Jan;120(1):12-4. doi: 10.1097/ALN.0000000000000054.

Jones LE, Hush JM. Pain education for physiotherapists: is it time for curriculum reform? J Physiother. 2011;57(4):207-8. doi: 10.1016/S1836-9553(11)70049-2.

Loeser JD, Schatman ME. Chronic pain management in medical education: a disastrous omission. Postgrad Med. 2017 Apr;129(3):332-335. Epub 2017 Mar 6.

Murinson BB, Gordin V, Flynn S, Driver LC, Gallagher RM, Grabois M; Medical Student Education Sub-committee of the American Academy of Pain Medicine. Recommendations for a new curriculum in pain medicine for medical students: toward a career distinguished by competence and compassion. Pain Med. 2013 Mar;14(3):345-50. doi: 10.1111/pme.12051. Epub 2013 Feb 6.

Relieving Pain in America, Institute of Medicine, Committee on Advancing Pain Research, Care, and Education. National Academies Press, 2011

Sjøgren P, Ekholm O, Peuckmann V, Grønbaek M. Epidemiology of chronic pain in Denmark: an update. Eur J Pain. 2009 Mar;13(3):287-92. doi: 10.1016/j.ejpain.2008.04.007. Epub 2008 Jun 10.

Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, Shibuya K, Salomon JA, Abdalla S, Aboyans V, Abraham J. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012 Dec 15;380(9859):2163-96. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61729-2.