Det vigtigste redskab i den sundhedsprofessionelles værktøjskasse

rocket-launch

Den videnskabelige metode og forståelse for det moderne forskningsparadigme er et af de vigtigste redskab i den sundhedsprofessionelles værktøjskasse. Vi har nu så meget forskning tilgængelig at enhver behandling bør baseres på den bedst tilgængelige eksterne forskning, og med en plausible virkningsmekanisme bagved.

Desværre er det mange typiske misforståelser om hvad videnskab er og hvad vi kan bruge det til. Den store fraværet af videnskabelig forståelse (og kritisk analyse) inden for befolkningen er problematisk. Men dette fravær eksistere også blandt sundhedsprofessionelle, og dette resultere i (i bedste fald) at patienterne “bare” får udhulet deres pengepung, på nytteløse behandlinger. Men i værste fald kan det være direkte farligt for patienten.

Følgende citater er et udvalg af citater fra vores kursus i videnskabsteori, kritisk tænkning og klinisk ræsonnering kaldet “Detox din tænkning” som er en del af Smertespecialisternes kursusrække. Citaterne bliver brugt som en metode til at konceptualisere hvad videnskab og videnskabsteori endelig er.

Videnskab bliver i Den Store Danske Encyklopædi beskrevet som:

“Videnskab, almen betegnelse for systematiske metoder til at frembringe, ordne og udbrede viden og kunnen samt resultaterne af denne aktivitet og de organisationsformer og administrative enheder (som fag og discipliner), hvorunder den foregår. Den viden og kunnen, der er videnskabelig, rækker ud over etableret lærdom, dvs. hvad der er almindeligt accepteret, og hvad der umiddelbart kan forstås eller iagttages. Den fokuserer på ny erkendelse skabt gennem forskning”

Følgende citater er fra Smertespecialisternes kursus om kritisk tænkning og klinisk ræsonnering (Detox din tænkning):

“Science is just the attempt to understand, explain, and predict the world we live in” Professor Samir Okasha

“If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches” Professor Richard Dawkins

“There is nothing magical about science. It is simply a systematic way for carefully and thoroughly observing nature and using consistent logic to evaluate results” Dr. Steven Novella, MD

“Science is not about building a body of known `facts’. It is a method for asking awkward questions and subjecting them to a reality-check, thus avoiding the human tendency to believe whatever makes us feel good.” Terry Pratchett

“Science does not purvey absolute truth, science is a mechanism. It’s a way of trying to improve your knowledge of nature, it’s a system for testing your thoughts against the universe and seeing whether they match.” Professor Isaac Asimov

“Science is not a body of knowledge nor a system of belief, it is just a term which describes humankind’s incremental acquisition of understanding through observation.” Tim Minchin

“The first principle of science is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool” Richard P. Feynman

“Science is a system of methods that seeks to compensate for the failings of human thinking, perception, and memory” Dr. Steven Novella, MD

“Science has limitations, but it is the best we have for discovering reality.” Jamie Hale

“Science is much more than a body of knowledge. It is a way of thinking. This is central to its success. Science invites us to let the facts in, even when they don’t conform to our preconceptions.” Carl Sagan

At blive bedre til at analysere sundhedsinformation, er af stor vigtighed for alle sundhedsprofessionelle, særligt her kan kritisk tænkning, plausibilitets princippet og viden om den videnskabelige metode være meget værdifuldt. Primært for at øge kvaliteten i deres behandlinger, men også for at sortere skidt fra kanel.