Smertespecialisternes nye kursusrække

iStock_000013770837Large

I foråret 2015 lancerer Smertespecialisterne vores nye kursusrække. Kursusrækken er tænkt at skulle give en fuldkommen indføring i den moderne smertevidenskab, klientbaseret smerteundervisning, samt neurovidenskabelig smertemodulation.

Smertespecialisternes kursusrække indeholder tre heldagskurser, det første kursus er vores Smerte-kursus 2.0, som er en gennemgang af den biopsykosociale smertemodel, moderne smertevidenskab, samt en indføring i klientbaseret smerteundervisning. Det andet kursus har fokus på klinisk ræsonnering og kritisk tænkning, samt fokus på flere cases-stories. Det sidste kursus omhandler Neurovidenskabelig smertemodulation, samt en kritisk gennemgang af modaliteter indenfor smertebehandling, samt en indføring i Neurovidenskabelig smertemodulation.

SS-kursus

Kurserne er tænkt at skulle tages i den nævnte rækkefølge, men man kan selvfølgelig deltage på et enkelt kursus, hvis fokus er på et af delelementer, i kursus rækken.

Udover Smertespecialisternes nye kursusrække, er vores første kursus, det meget populære Smertekursus, nu i en 2.0 version. Det vil sige i en stærkt revideret, opdateret og forbedret udgave. Alt materiale er blevet yderligere evalueret og omstruktureret med brug af feedback fra tidligere kursister, derfor hedder det nu Smertekursus 2.0.