At sove mere reducerer smertefølsomhed

iStock_000014815613Small

Jeg har set et sammenhæng mellem stress, søvn og kroniske smerter, lige siden jeg begyndte at screene alle mine klienter for søvnlængde og søvnkvalitet. Forskning offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift SLEEP viser nu, at øgning af søvnlængde pr. nat hos raske voksne med mild søvnunderskud øger deres vågenhed i dagtimerne og reducerer deres smertefølsomhed.

18 forsøgspersoner i alderen 21-35 år blev randomiseret til i fire nætter enten at opretholde deres sædvanlige søvnlængde eller udvide deres søvn ved at tilbringe 10 timer i sengen pr. nat. Søvnighed i dagtimerne blev målt ved anvendelse af “multiple sleep latency test” (MSLT), og smertefølsomhed blev vurderet under anvendelse af en “radiant heat stimulus”.

Resultaterne viser, at den udvidede søvn-gruppe sov 1,8 timer mere per nat end kontrolgruppen gjorde. Stigningen i den tid, personerne sov i søvn-gruppen, resulterede i en øget vågenhed om dagen og var også forbundet med en mindsket smertefølsomhed.

I den udvidede søvngruppe gik der 25 procent længere tid, før deltagerne fjernede deres finger fra den førnævnte “radiant heat stimulus”, en normal smertefølsomhed-test, hvilket afspejler en betydelig reduktion af smertefølsomhed.

Forskerne rapporterer, at omfanget af denne mindskning i smertefølsomhed er den samme som virkningen af en 60 mg kodein (smertestillende) set i et tidligere forsøg. Ifølge forskerne er dette den første undersøgelse, der viser, at forlænget søvn per nat hos folk, som mangler søvn, reducerer deres smertefølsomhed. Resultaterne, kombineret med data fra tidligere forskning, tyder på, at øget smertefølsomhed hos søvnige individer kan være et resultatet af deres underliggende søvngæld.

Dette er selvfølgelig bare en undersøgelse og desværre kun med 18 deltagere, så man kan roligt sige, at der mangler mere forskning, for at vi kan forstå den eksakte mekanisme bag dette resultat. Forskerne noterer dog, at det at mangle søvn (at have søvngæld) er korreleret med øget smertefølsomhed, altså er der en sammenhæng mellem søvn og smerte. Dette understøttes af data fra patienter med sygdommen obstruktiv søvnapnø (OSA), også kaldet “obstructive sleep apnea”.

Tusind tak til min kollega Simon Johansson for at gøre mig opmærksom på denne forskning.

 

Reference:

Roehrs TA; Harris E; Randall S; Roth T. Pain sensitivity and recovery from mildchronic sleep loss. SLEEP 2012;35(12):1667-1672.