Refresher på kurser i kursusrækken

kursus

For mange af vores deltagere på vores kurser, kan det være overvældende med så meget information på en enkelt dag. Det er særligt vigtigt for os hos Smertespecialisterne at denne viden om den moderne smertevidenskab, bliver omsættelig til praksis, samt mulig at integrere i den kliniske ræsonnering, i det daglige arbejde med klienter.

Derfor har vi besluttet fremadrettet at tilbyde ledige pladser på vores kurser til tidligere deltagere. Altså har vi valgt at give muligheden for gratis “refreshers” på alle vores kurser i kursusrækken, så længe dette er praktisk og økonomisk muligt for os.

Dette er for at udbrede den nyeste smertevidenskab og give vores deltagere de bedste forudsætninger for at lære dette komplicerede materiale. Det er vores erfaring at man ofte skal høre dette materiale flere gange for at sikre en dybere læring, læring som gør en forskel.

Det vil sige at tidligere deltagere på vores kurser i kursusrække (Smerte-kursus, Klinisk ræsonnering og kritisk tænkning samt Neurovidenskabelig og evidensbaseret smertebehandling) kan deltage igen, på det kursus som man har deltaget på før.

Dette gør vi også, fordi meget af denne smerteforskning og videnskab er i en rivende udvikling, og denne udvikling vil vi gerne dele med tidligere deltagere. Alle vores kurser bliver løbende opdateret i takt med at der kommer nye fremskridt i forskningen, og vi lære mere omkring smerteoplevelsen og den moderne smertevidenskab.

Resultatet af dette, er at kursusindholdet (i vores kursusrække) ofte vil være meget foranderligt, og har man deltaget på et kursus for 2 år siden, vil en del af indholdet, højst sandsynlig været ændret i takt med udviklingen.

Tilmelding sker ligesom normale betalende tilmelding her, blot uden betaling.