the_thinkerKom til et spændende og lærerigt heldagskursus med fokus på klinisk ræsonnering og kritisk tænkning. Gennem dagen vil du blive udfordret på dine færdigheder og evner, indenfor klinisk ræsonnering og kritisk tænkning. Dette gennem øvelser, dialog og sparring med dygtige kolleger.

På dagen gennemgås forskellige simple værktøjer til at øge din kritiske tænkning, hvorefter der tages fat omkring det klassisk medicinske evidenshierarki, samt epistemology. Udover en fordybelse i klinisk ræsonnering og kritisk tænkning, får du også indblik forskellige kognitive heuristiks og fejl, samt logiske fejlslutninger.

Igennem hele dagen lægges der især vægt på kritisk tænkning som et aktivt redskab for at sikre størst mulig effekt af behandlingen. På dette kursus er det en del praksis med case-stories. Læs om Smertespecialisternes mission her.

Som deltager på dette kursus bliver du medlem af en eksklusiv netværksgruppe hvor du får tilgang til yderligere ressourcer og derudover har mulighed for at sparre og stille spørgsmål til både undervisere og kollegaer. Målet med netværksgruppe er også at gøre det let og overkommeligt at holde sig ajur med den nuværende smerteforskning, så man altid behandler ud fra den mest nuværende og opdaterede forskning omkring smerte.

Klinisk ræsonnering og kritisk tænkning er rettet specifikt mod sundhedsprofessionelle, såsom fysioterapeauter, ergoterapeauter, læger, sygeplejersker og personlige trænere der ønsker forbedre deres evner inden for klinisk ræsonnering og kritisk tænkning.

For at få størst muligt udbytte af dette kursus, anbefales det at man allerede har et stort kendskab til den biopsykosociale smertemodel, den moderne smertevidenskab og klientbaseret smerteundervisning,

Læs også om muligheden for Refresher-kurser her, og læs mere om Smertespecialisternes kursusrække af heldagskurser her.

På grund af vi hos Smertespecialisterne har et mål om at vores kurser har den højeste kvalitet, og største praktiske anvendelighed for vores deltagere, har vi valgt at lave en deltager-begrænsning. Dette på alle kurser i Smertespecialisternes kursusrække. Dette er også for at sikre mulighed for en reel interaktion med underviseren.

I kursus prisen indgår desuden en stor mængde uddybende materiale, forskningsbaseret artikler og resumé af alle foredrag. Kursusmateriale vil blive uddelt på kursusdagen.

Underviser: Lars Avemarie

Info: Heldagskursus, kl. 09.00 – 17.30

Deltagerbegrænsning: 18 personer (sundhedsprofessionelle)

Pris: 1250 kr. pr. person. (ekskl. admin. gebyr på 50 kr.)