education_BlueSmertespecialisterne har til formål at udbrede kendskabet til smertevidenskab og interessen for smerterundervisning herunder klientbaseret smerteundervisning. Smertespecialisternes interesseområder dækker alle former for smerte fra akutte til længerevarende (kroniske) smerter.

Fokus ligger på den sundhedsprofessionelles (såsom fysioterapeuter, ergoterapeauter, læger, sygeplejersker, psykomotoriske terapeuter, farmaceuter, tandlæger, psykologer og personlige trænere) indsats og deres smertebehandling. Vi vil løbende indsamle relevant smerteforskning og formidle det videre til sundhedsfagligt personale.

Smertespecialisternes mål, er at gøre det let og overkommeligt, at holde sig opdateret med den nuværende smerteforskning. Vi tror på at alle sundhedsprofessionelle ønsker at arbejde ud fra den nuværende forskning, og ikke videregive myter eller modbevist viden. Men vi erkender også at det er utroligt svært og til tider uoverskueligt at holde sig ajour med den nuværende forskning, deraf ideen til rækken af heldagskurser. Læs om vores mission her.

“Smertespecialisterne er på alle måder en pioner på sit område. At udbrede kendskabet og forståelsen af smerte, kan hjælpe så mange sundhedsprofesionelle til, at kunne formidle smertens kompleksitet på et let og overskuelig måde videre til deres kunder” Heidi, Personling træner

Formålet er at give alle de nuværende informationer omkring smerte, til det sundhedsfagligt personale, så de selv kan bedømme og vudere hvilke tiltag der er mest fordelagtige udfra den denne viden. Smertespecialisterne har også et specielt fokus på den kommunikative terapeutiske indsats. Vores målsætning er at uddanne sundhedsprofessionel som arbejder udfra den nuværende forskningsmæssig konsensus, og som ser på smerte som en kompleks multifaktoriel oplevelse som bliver skabt og reguleret af din hjerne.  Som forstår kompleksiteten af smerteoplevelsen, og samtidig også anvende den nuværende viden vi har, fra den moderne smertevidenskab.

Hos Smertespecialisterne arbejder vi udfra et forskningsbasert og neurovidenskabelig syn på smerte og smerteoplevelsen. Smerten er ikke i et organ eller en kropsdel, men i vores sind. Fordi kun vores sind og hjerne kan føle og prosessere vores oplevelser, som med alle andre oplevelser, kropslige fornemmelser, og sanseindtryk, såsom syn og taktile stimuli. Vi arbejder også udfra, at smerte moduleres af følelsesmæssige, mentale og sensoriske mekanisme, og at smerte interagerer med både kognitive og autonome processer.

“Efter et kursus Smertespecialisterne har jeg fået et helt andet syn på smerter. Fantastisk spændende og lærerigt” Kasper, Fysioterapeut

 

Læs om Smertespecialisternes kursusrække af heldagskurser her, og om muligheden for Refresher-kurser her.