office-594132_1920_FotorSmerte-mentor-programet er en kompetencegivende specialisering i smertebehandling. Programmets fokus er at give dig som deltager en expertise i forskningsbaseret-baseret smertebehandling samt at drage nytte af den store guldgrube af forskningsbaseret viden om smerte, som vi har tilgang til i dag.

Et mentor program er en metode til faglig udvikling. Det unikke ved et mentorforløb er, at der er et tæt personligt samarbejde mellem mentoren og deltageren, hvor det er deltagernes individuelle behov, læringsmål og kliniske erfaringer, som styrer. Formålet med mentorprogrammet er også at styrke deltageren i sin karriere, i sin faglige og i sin professionelle udvikling samt til at inspirere til udvikling af expertise. Mentorprogram giver også deltageren mulighed for at reflektere med sin mentor om erhvervet som sundhedsprofessionelle og fremtidige karrierevalg.

Smerte-mentor programmet er for sundhedsprofessionelle, som ønsker at arbejde ud fra den nuværende forskning samt bruge en opdateret behandlingsstrategi. Programmet er for den sundhedsprofessionelle, der ikke vil basere deres behandling på myter eller modbevist viden. Programmet repræsenterer med sin stærke videnskabelige base en nødvendig opdatering af de fundamentale teorier og elementer i traditionel fysioterapi og smertebehandling. På mentor programmet er der et særligt fokus på forskningsbaseret praksis, kritisk tænkning og klinisk ræsonnering. Noget som desværre er en stor mangel i de sundhedsprofessionelle uddannelser.

Mentor programmet indeholder en innovativ og opdateret tilgang til behandling af langtids smerteproblematikker. Man lærer en videnskabelig og principbaseret tilgang til behandling af alle diagnoser, hvor smerte er det primære og dominante symptom. Det vil sige alle sygdomme og muskuloskeletale problematikker, hvor smerte er den altoverskyggende klage fra patienten.

JournalsFundamentet for mentorforløbet er baseret på over 300 videnskabelige forsøg samt reviews, fra f.eks European Journal of Pain, PAIN (Journal of the IASP), og Journal of the American Physical Therapy Association, British Journal of Sports Medicine (BJSM), Physical Therapy in Sport, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, The Clinical Journal of Pain, The New England Journal of Medicine (NEJM), British Medical Journal (BMJ), The American Journal of Sports Medicine, samt PLOS Medicine med forskning fra f.eks Lorimer Moseley, McGill, Melzack, Wall, O’Sullivan, Hodges, Deyo, Boden, Boos, Zusman, Arendt-Nielsen, Puentedura og Louw.

Efter et endt Smerte-mentor forløb er målet, at man er blevet specialiseret i smertevidenskab og forskningsbaseret smertebehandling. Man er blevet sat ind i den nyeste forskning og evidens indenfor smertevidenskab og behandling. Det betyder at man kan forvente en opdateret og nutidig behandlingsstrategi, hvis man som patient bliver behandlet af en sundhedsprofessionelle, som har gennemgået et smerte-mentor forløb.

Dette lærer man på Smerte-mentor programmet:

– En opdateret tilgang til behandling af smerter, som du straks kan anvende i din praksis

– En fuldkommen indføring i den moderne smertevidenskab, herunder neurovidenskabelig smertemodulering

– En udførlig og dybdegående gennemgang af de mange forskellige faktorer, som modulerer smerte som et stærkt udgangspunkt for en opdateret tilgang til behandling af patienter med smerte

– En innovativ forskningsbaseret tilgang til behandling af langtids smerteproblematikker

– En nutidig model til klinisk ræsonnering i smertebehandling

– En dybdegående og udførlig gennemgang af de mest brugte modaliteter indenfor smertebehandling samt en nytænkende guide til valg af modaliteter

– At arbejde udfra den nuværende forskningsmæssige konsensus og en bio-psyko-social behandlingstilgang

I mentor-programmet indgår der en stor mængde uddybende materiale, forskningsbaserede artikler og en del eksternt videomateriale. Materialerne er nøje udvalgt med det formål at forstå paradigmeskiftet indenfor moderne smerteforståelse. Materiale vil blive uddelt på første træf på mentor-programmet. Det nøje udvalgte forskningsbaserede materiale er valgt som essentiel viden i samarbejde med uvildige eksperter på området.

Grundet det forskningsbaserede fundament og fokus på mentor-programmet indgår der en del læsning af videnskabelige artikler med efterfølgende rådgivning og supervision om de praktiske implikationer af forskningen. Et mentor forløb er individuelt tilpasset for at sikre den størst mulige indlæring og praktiske anvendelighed, dog er fundamentet og pensum det samme og alle følger samme undervisningsplan.

Smerte-mentor programmet består af 10 individuelle sessioner med personlig rådgivning og supervision, dette indimellem arbejde med implementering af den forskningsmæssige viden, og case arbejde samt arbejde med det omfattende mentor-materiale herunder videomateriale.

Ved en ansøgning om optagelse på mentor-programmet er det tilkendegivelse af, at ville tilbyde sine patienter en opdateret og nutidig behandlingsstrategi, som er baseret på den forskningsbaserede viden om smerte, som vi har i dag. Et forløb er individuelt tilpasset for at sikre den største mulige indlæring og praktiske anvendelighed, dog er fundamentet og pensum det samme og følger samme undervisningsplan.

Smerte-mentor

Når man har færdiggjort et Smerte-mentor forløb, modtager man et certifikat for deltagelse, som tilkendegivelse af det store arbejde og den mængde materiale, man har gennemgået.

Kontakt Smertespecialisterne på info@smertespecialisterne.dk for at høre mere om Smerte-mentor programmet, og for oplysninger om prisen for deltagelse på forløbet. Der er løbende opstart hvert halvår. Der er en begrænset mængde pladser på forløbet.