pain_review_FotorHerunder vil du kunne læse forskellige film og artikler fra forskellige organisationer, aviser og tidsskrifter, samt andre netmedier, som er tilgængelige gratis for alle. De indeholder alle sammen den nyeste viden omkring smerter.

Fordi internettet er omskifteligt af natur, kan der derfor forekomme hyperlinks som ikke fungerer korrekt, pågældende hyperlinks som ikke virker, vil blive opdateret eller fjernet så snart vi får besked om det. Skriv her, hvis du vil informere om hyperlinks som ikke fungerer korrekt.

Videoer, er den letteste og hurtigste introduktion til den moderne smertevidenskab, alt fra lægmands niveau til de mere avancerede og dybtegående videoer findes her. Videoerne er med nogle af verdens førende smerteforskere. Videoerne er opdelt med en progression fra det simple til det mere komplekse, så du kan starte som lægmand, og så gå mere og mere i dybden med din viden.

Artiklerne giver en dybere forståelse af den moderne smertevidenskab, her er alt fra artikler skrevet på lægmands niveau til de mere avancerede og dybtegående artikler. Artiklerne er også opdelt med en progression fra det simple til det mere komplekse, så du kan starte som lægmand, og så gå mere og mere i dybden med din viden.