kursusSmertespecialisterne afholder foredrag, korte, længere eller skræddersyede foredrag, for institutioner, organisationer eller personalegrupper. Foredragene er rettet mod sundhedsprofessionelle, såsom fysioterapeuter, ergoterapeauter, læger, sygeplejersker, psykomotoriske terapeuter, farmaceuter, tandlæger, psykologer og personlige trænere, der ønsker opdateret deres viden om smertevidenskab, klinisk ræsonnering og kritisk tænkning.

Smertespecialisternes mål er at gøre det let og overkommeligt, at holde sig opdateret med den nuværende smerteforskning. Vi tror på at alle sundhedsprofessionelle ønsker at arbejde ud fra den nuværende forskning, og ikke videregive myter eller modbevist viden. Men vi erkender også at det er utroligt svært og til tider uoverskueligt at holde sig ajour med den nuværende forskning, deraf ideen til vores kursusrække.

“En af de mest vidende personer på området, kan klart anbefales at søge ny eller opdateret viden her!” Jonas, Fysioterapeut

Smertespecilisterne holder løbende foredrag forskellige steder i landet og med flere forskellige samarbejdspartnere. Foredragene tager udgangspunkt i deltagernes nuværende forståelse, og forsøger at bygge en bro mellem deltagernes kliniske erfaringer og den moderne smertevidenskab.

Hos Smertespecilisterne er vi af den overbevisning at alle borgere i vores samfund skal være i stand til og har ret til at blive behandlet ud fra den nyeste forskningsmæssige viden om smerte, samt den nuværende konsensus omkring smerte.

Smertespecialisterne tilbyder følgende foredrag:

- De to dominerende smerte modeller (60 min.)
- Smerte, en litteratur gennemgang (120 min.)
- Smerte, ord, placebo-effekt og den “onde” tvilling  (60 min.)
- Kritiske tænkning, heuristiks og metakognition  (90 min.)
- Klientbaseret smerteundervisning  (120 min.)
- Klinisk ræsonnering og kritisk tænkning (120 min.)
- Epistemology, evidenshierarki og videnskabsteori (60 min.)
- Anekdotisk evidens og personlige historier (60 min.)
– Introduktion til videnskabelig litteratur analyse og kritik (120 min.)

Hos Smertespecialisterne arbejder vi udfra et forskningsbasert og neurovidenskabelig syn på smerte og smerteoplevelsen. Smerten er ikke i et organ eller en kropsdel, men i vores sind. Fordi kun vores sind og hjerne kan føle og prosessere vores oplevelser, som med alle andre oplevelser, kropslige fornemmelser, og sanseindtryk, såsom syn og taktile stimuli.

“Smertespecialisterne er på alle måder en pioner på sit område. At udbrede kendskabet og forståelsen af smerte, kan hjælpe så mange sundhedsprofesionelle til, at kunne formidle smertens kompleksitet på et let og overskuelig måde videre til deres kunder” Heidi, Personling træner

JournalsVores foredrag er baseret på videnskabelige studier samt reviews, fra f.eks European Journal of Pain, PAIN (Journal of the IASP), og Journal of the American Physical Therapy Association, British Journal of Sports Medicine (BJSM), Physical Therapy in Sport, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, The Clinical Journal of Pain, The New England Journal of Medicine (NEJM), British Medical Journal (BMJ), The American Journal of Sports Medicine, samt PLOS Medicine med forskning fra f.eks Lorimer Moseley, McGill, Melzack, Wall, O’Sullivan, Hodges, Deyo, Boden, Boos, Zusman, Arendt-Nielsen, Puentedura og Louw.

De enkelte tilfælde hvor der ikke ligger studier som baggrund for vores udtalelser, eller kun få studier, bliver der gjort opmærksom på dette.

Er man medlem af en organisation, personalegruppe eller institution som ønsker at sætte et foredrag op, er man velkommen til at kontakte os her. Læs også mere om Smertespecialisternes kursusrække af heldagskurser her.