Lasse_FotorJeg er psykomotorisk terapeut, og foredragsholder. Jeg har stor passion og ekspertise i behandling af svære kroniske smertepatienter. Jeg har en stor videbegærlighed, og jeg nyder at lære nye ting, samt at holde mig løbende opdateret omkring nyeste forskning på smerteområdet.

Jeg har en evidensbaseret tilgang i mit virke som psykomotorisk terapeut. Dette gør at jeg læser videnskabelige studier og reviews, fra f.eks European Journal of Pain, PAIN (Journal of the IASP), og Journal of the American Physical Therapy Association. Så derfor er navne som Melzack, Moseley, Wall, Hodges, Arendt-Nielsen og O’Sullivan ikke ubekendte for mig.

Jeg er til dagligt tilknyttet Sano I Århus, som er et rehabiliteringscenter for kroniske smertepatienter. Derudover har jeg i en årrække været fast underviser i smertefysiologi og smertevidenskab på uddannelsen til psykomotorisk terapeut på VIA University College i Randers. Relationsarbejde, patientkontakt og patient kommunikation er nogle af de  parametre som er i centrum på uddannelsen til psykomotorisk terapeut. Uddannelsen tager primært afsæt i klienten som eksperten på egen krop ud fra en fænomenologisk tilgang, og vi arbejder med kroppen og kropsoplevelse igennem behandling med berøring og bevægelse.

Jeg har stor praktisk erfaring med smertebehandling fra Sano samt, det tværfaglige smertecenter i Ålborg hvor jeg tidligere arbejde, og fra en privatklinik i USA, som der var specialiseret i behandling af kroniske sygdomme, herunder fibromyalgi, piskesmæld og CRPS.

Jeg har i en længere årrække interesseret mig for smertevidenskab, evidensbaseret praksis og smertefysiologi. Det der for mig er fascinerende ved smerte er kompleksiteten i smerteoplevelsen.  For mig er smerte ikke blot en neurobiologisk størrelse, men en meget mere kompleks størrelse – I den forstand at smerten i en stor grad har adfærdsmæssige effekter på klienten og dennes livsverden.

Jeg har en anden indgangsvinkel og redskaber end en typisk fysioterapeut, læge eller ergoterapeut. En mere fænomenologisk tilgang til klienternes smerte, samt et større fokus på den adfærdsmæssige del af smerte oplevelsen.

 

Curriculum Vitae

2015, Moving (on) with pain hos SMOF (Aarhus Universitetshospital)

2015, A cognitive functional approach for the management of chronic low back pain, med Prof. Peter O’sullivan (Rygcenter Middelfart)

2015, Mundtlig formidling og præsentation (RM Managment, Århus)

2015 – nu, Behandling af kroniske smertepatienter, Sano (Arhus)

2014 – nu, Underviser i smertefysiologi, VIA University College (Randers)

2014, Smerte og Neuroscience med Fysioterapeaut Morten Høgh (Videnomsmerter.dk)

2014, Grundkursus i smertevidenskab med Fysioterapeaut Morten Høgh (Videnomsmerter.dk)

2014, Tværfagligt smertecenter, Aalborg (9 ugers praktik)

2014, Restorative Health Clinic, Portland, USA (7 ugers praktik)

2010 – 2014, Psykomotorisk terapeut (afspændingspædagog)

2013, Forelæsninger i neuroanatomi, Institut for neuroscience (Århus Universitet)

2007, Kommunikationskursus, skjold vagt international