FishDer er det seneste årti sket et kæmpe videnskabeligt gennembrud indenfor videnskaben om smerte, derfor er der et paradigmeskifte i gang indenfor behandling af klienter med smerte.

Vi tror på, at alle sundhedsprofessionelle ønsker at arbejde ud fra den nuværende forskning og ikke videregive myter eller modbevist viden. Men vi ved samtidig, at det er svært og til tider uoverskueligt at holde sig ajour med den nuværende forskning, deraf baggrunden for vores mission.

Smertespecialisternes mission er at hjælpe sundhedsprofessionelle med at komme sikkert over den store kløft, der er mellem den moderne smertevidenskab og den nuværende kliniske smertebehandling. Der hersker en stor grad af kompleksitet inden for dette forskningsområde. Det er langtfra alle sundhedsprofessionelle som har tid eller muligheder for at få et fuldt og komplet overblik over den store mængde af forskningen.

Vi vil ændre den nuværende status quo og gøre vores ypperste for at hjælpe sundhedsprofessionelle med på dette paradigmeskift, som er i gang indenfor smertebehandling.

“Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society” Kofi Annan

Vi ved, at det er de færreste sundhedsprofessionelle, som har fuld adgang til alle de relevante videnskabelige tidsskrifter og databaser, og at de dermed er afskåret fra at drage nytte af den forskningsmæssige viden.

Smertespecialisterne vil give den sundhedsprofessionelle viden, opdateret information og redskaber, så de selv kan analysere, bedømme og vurdere, hvilke tiltag der er mest fordelagtige for den individuelle patient eller klient. En god metafor for vores ideologi kommer til udtryk i metaforen her:

“Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime”

Vi vil give sundhedsprofessionelle en forståelse af den moderne smertevidenskab og at bruge en opdateret behandlingsstrategi. Men vigtigst af alt vil vi lære dem at kunne fiske efter kundskab og kritisk analysere viden selv, ikke kun give dem et par fisk.

”We should respect and learn from those who have knowledge, but the best thing I can do from an educational standpoint is to teach people to be self-thinkers who have the ability to form opinions by critical analysis” Brad Schoenfeld, PhD

Vores løsning er at tilbyde, skabe og levere evidensbaserede kurser til sundhedsprofessionelle, som arbejder med behandling af mennesker med smerter.Vores mål er også at gøre det let og overkommeligt, at holde sig opdateret med den nuværende forskning om smerte og behandling af smerte.

Smertespecialisterne vil løbende indsamle relevant smerteforskning og formidle det videre til sundhedsfagligt personale. Vi tager udgangspunkt i deltagernes nuværende forståelse og forsøger at bygge en bro mellem deltagernes kliniske erfaringer og den moderne smertevidenskab.

Smertespecialisternes kursusrække er tænkt at skulle give en fuldkommen indføring i den moderne smertevidenskab, herunder neurovidenskabelig og evidensbaseret smertebehandling samt klientbaseret smerteundervisning.

Smertespecialisternes kursusrække indeholder tre heldagskurser. 1.heldagskursus er vores smerte-kursus, som er en gennemgang af den biopsykosociale smertemodel, og praktisk anvendelse af den med case-stories. Relevant forskning om smertens kompleksitet gennemgås også samt en indføring i klientbaseret smerteundervisning.

Det 2.heldagskursus (i kursusrække) har fokus på klinisk ræsonnering og kritisk tænkning samt yderligere cases-stories. På dette kursus vil du blive udfordret på dine færdigheder og evner omkring logik og ræsonnering. Dette sker gennem øvelser og opgaver, som leder til en øget selvforståelse indenfor klinisk ræsonnering samt skærper din egen-argumentation og din kritiske tænkning.

Det 3.heldagskursus omhandler Neurovidenskabelig smertemodulation, og er en indføring i principperne bagved 
smertemodulation, samt en kritisk gennemgang af de mest populære modaliteter indenfor smertehåndtering og de mest populære terapeautiske metoder.

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn, unlearn 
and relearn” 


Alvin Toffler